Huvudprocesskartan

Universitetets viktigaste processer illustreras i en s.k. huvudprocesskarta. Huvudprocesskartan är den mest övergripande beskrivningen av verksamhetens huvudprocesser, ledningsprocesser samt stödprocesser.

LUs huvudprocesskarta (52kB)

 


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-01-02

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20