Processkontoret

Lunds universitet arbetar med sin stödverksamhet på ett processorienterat sätt. Varför?

- Det ger helhetsförståelse.
Processerna visar på ett tydligt och överskådligt sätt vad som görs i verksamheten samt vilka samband, relationer och kontaktytor som finns.

- Det bidrar till ett gemensamt arbetssätt.
Processerna konkretiserar hur vi vill att arbetet ska gå till och möjliggör jämförelser mellan olika enheter, gemensamt utnyttjande av resurser, gemensamma system och verktyg mm

- Det möjliggör effektivisering och förbättring.
Processerna lyfter fram det som tidigare kan ha varit dolt inom enheterna eller ”fallit mellan stolarna” och riskerna för suboptimering minskar.


Vad är en process?
Förenklat kan en process beskrivas som en kedja av relaterade aktiviteter som alla strävar mot samma mål.
- Målet är att skapa ett visst slutresultat som tillfredsställer en mottagare/kund.
- Processen används om och om igen, vilket skiljer process från projekt som per definition endast utförs en gång
- Processen består av ett antal aktiviteter.

Processers repeterbarhet är en av anledningarna till att utveckling av en process kan vara mycket fruktbar. Små förbättringar kan leda till stora resultat eftersom man drar nytta av förbättringen varje gång processen används. Ofta sträcker sig en process genom flera av en organisations olika ansvarsområden och funktioner.

Processkontoret arbetar med att koordinera och etablera Lunds universitets processynsätt, och ger stöd till Processägare och Processledare. Inom Processkontoret finns också den verksamhet som kallas ”KIA konsult”.

Processuppdrag
Processhandbok
Roller inom en process
Processkontorets roll
Huvudprocesskartan
KIA Konsult


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-01-02

Kontakt

 

Processkontoret
processkontoret@rektor.lu.se

Åsa Björnram Daniel
Telefon: 222 47 35
asa.daniel@rektor.lu.se

Peter Ahlm
Telefon: 222 47 25
peter.ahlm@rektor.lu.se

Karin Ekborg Persson
Telefon: 222 15 39
karin.ekborg_persson@rektor.lu.se

Moa Lindell
Telefon: 222 19 46
moa.lindell@rektor.lu.se

Susanne Hägerström
Telefon: 222 70 30
susanne.hagerstrom@rektor.lu.se

 

 

 

 

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20