För personalsamordnare och chefer


PA-Online är en digital, personaladministrativ handbok med lagar och regler och checklistor som riktar sig till chefer och personalsamordnare.

Gå till PA-Online


Tillbaka

Sidansvarig: Sektionen Personal
Webbansvarig: Maria Blad
Ansvarig sektion: Personal

Uppdaterad: 2014-07-16

Relaterad information

Om du behöver råd och stöd inom personalfrågor kontakta Sektionen Personal. Sektionen består av sex avdelningar:

• Stab
• Arbetsrätt och anställning
• Kompetensutveckling
• Kompetensförsörjning
• Löner och förmåner
• CED - Centre for
  Educational Development

Kontakta Sektionen Personal

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20