Omvärldsanalys

– ett verktyg för att snabbt och steg för steg ringa in, målsätta och kommunicera ett uppdrag


Med omvärldsanalysverktyget får du hjälp med att enklare och effektivare…

  • kunna bedöma vad som ska bevakas eller utredas
  • hur det ska bevakas eller utredas
  • samla in och tillgängliggöra data
  • utvärdera och tolka data och information
  • kommunicera analys och resultat.


Verktyget kan användas t ex då du vill:
 

  • bli bättre på att tillsammans med din uppdragsgivare specificera ett uppdrag/utredning/projekt etc
  • ringa in och specificera oklara problem internt eller i omvärlden (konsekvensbedömning)
  • gallra ut vilka problem/aspekter som är viktigast att gå vidare med utifrån en stor mängd data
  • skapa struktur i en gruppdiskussion, t ex vid verksamhetsplanering
  • få hjälp i individuellt arbete med rapporter eller utredningar

Här följer dels en webbpresentation av verktyget, dels en wordversion, där du kan fylla i dina egna uppgifter.

Gå till verktyget 
Ladda ner verktyget (Word, 101 kB) 


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-01-02

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20