Översättningsservice

 

Vi erbjuder översättning och språkgranskning av texter från svenska till engelska och omvänt till alla LU- enheter.

·         För kortare texter ställer vi upp själva med översättning eller språkgranskning.

·         För mer omfattande uppdrag söker vi lämpliga lösningar genom externa översättare. 

·         Vi hjälper till med att hitta lämpliga översättningar av viktiga svenska ord och uttryck inom olika ämnesområden, samt informera om etablerade benämningar och engelskt språkbruk vid LU och inom svenskt högskoleväsende i stort.

·         Vi översätter och språkgranskar inte enskilda forskares arbeten (avhandlingar, abstracts o d) men vi ger gärna tips om lämpliga översättare och språkgranskare.

 

Tjänsten är kostnadsfri för centrala, universitetsövergripande dokument samt för utbildnings- och kursplaner. För övriga uppdrag tar vi ut en avgift på 1,50kr/ord för översättning och 250kr/timme för språkgranskning. 


Kontaktinformation 

 

Hör gärna av dig till oss om du behöver material på engelska:


Lennart Nyberg
E-post:
lennart.nyberg@englund.lu.se
Telefon: 230 97

Nicole Tyszkiewicz
E-post:
nicole.tyszkiewicz@rektor.lu.se
Telefon: 247 77

Telefontider:
Måndag 10-12
Tisdag 10-12
Onsdag 10-12
Torsdag 10-12

 


Tillbaka

Innehållsansvarig: Lennart Nyberg
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2014-01-02

Aktuellt

 

Verktyg
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20