Releasehantering


Vi inför releasehantering för att på ett ordnat sätt hantera förändringar och förbättringar i Lucat. Vi arbetar med en prioriterad önskelista över vad som ska genomföras. Dessa förändringar och förbättringar inför vi sedan på en förhand bestämd tidpunkt.

Detta gör vi som ett steg för att kvalitetssäkra Lucat. Vi kommer även att informera alla katalogansvariga via epostutskick inför varje förändring (release).

Nedan kan du följa de förändringar och förbättringar som är gjorda och de nya funktioner som tillkommit.

Releaser

Version: 2012.1.23
Uppdatering 1: Vi har åtgärdat problemet med att använda punkter(.) i funktionsadresser.
Uppdatering 2: Nu kan man välja om man vill ha Lundagård på samma sätt som med LUM.

Version: R12.9.1

Uppdatering 1: Telefonnummer radbryts inte längre på organisationssidorna. Dessutom anpassas de efter om man är inne på en svensk resp. engelsk sida.

Version: R12.3.1

Uppdatering 1: Formatet på arbetstelefonnummer är nu begränsat till att bara tillåta ett nummer och ska anges i internationellt format
.
Teknisk förklaring: Detta är för att LUs växel lättare ska kunna hantera telefonnumren. Lucats webbsidor kan nu också anpassa presentationen av nummer beroende på om man är inne på den engelska eller svenska presentationen.

Version: R12.1.25

Uppdatering 1: Åtgärdat en bugg där återaktiverade användare kunde få dubbla användarnamn.
Teknisk förklaring: Multipla parallella posts via Lucat kontrolleras nu bättre vid hantering av användare.

Version: 2012.1.24
Uppdatering 1: Bugg vid byte mellan central/lokal mailhost fixad.
Teknisk förklaring: LDAP genererat attribut kopierades inte in korrekt till alla People objekt.
Uppdatering 2: Tempanvändare presenteras nu mer läsligt för katalogansvariga

Version: 2012.1.23

Uppdatering 1: Problem med att skapa WalkInUsers är åtgärdat.
Teknisk förklaring: Det berodde på att accessrättigheten för att skapa nya WalkInUsers i LDAP saknades för Lucat.
Uppdatering 2: Uppdatering av persondata med hämtställe 14A fungerar igen.
Uppdatering 3: URLer angivna på organisationssidor godkänner nu specialtecken.
Teknisk förklaring: Valideringen av vad som är godkända tecken är nu utökat till att inkludera ’?’, ’=’ och ’&’

Version: 2012.1.22

Uppdatering 1:
Vi har åtgärdat så att nya användare återigen får en e-postmapp efter uppdateringen 2012-02-18.
Teknisk förklaring: LDAP attributet mailHost på ou=People skrivs nu när en person skapas.

 


Tillbaka

Sidansvarig: webbansvarig@ldc.lu.se
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Byggnad, IT och Service

Uppdaterad: 2014-01-02

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20