Inledning
Lucat är Lunds universitets person- och adresskatalog på Internet. Här finner man all personal vid universitetet, doktorander, lärare, administrativ personal etc. I Lucat kan du också söka efter institutioner, avdelningar och enheter. Kort historik att läsa.

Lucat uppdateras via formulär på Internet, läs mer nedan. Lucat tillhandahåller Id och lösenord som krävs för att nå ett antal tjänster, däribland Lucat uppdatering. Kontakta katalogansvarig för din institution, avdelning eller motsvarande om du förlorat uppgifterna. Du hittar katalogansvariga i Lucat på respektive institution/avdelning under rubriken Funktioner.

Förändring av personuppgifter
Här uppdaterar du din egen personbildssida, däribland kontaktuppgifter, telefonanknytning, personlig hemsideadress. Förändra hemuppgifter och val att erhålla LUM går också att göra. Här byter du också lösenord för inloggning till personbildsuppdatering. Observera att du därmed också byter lösenord för e-poståtkomst på LU's gemensamma e-postserver, VPN, Netlogon med flera tjänster.

Logga in


Uttag av information från Lucat

Gå in här för att hämta ut uppgifter ur Lucat. I princip hela Lucats innehåll går att hämta till en webbsida eller e-post. Vissa uppgifter som personnummer går inte att plocka fram. Vissa uppgifter har endast katalogansvariga rättighet att hämta ut. Denna tjänst kan användas av alla som är inlagda i Lucat.
Logga in och klicka på Exportera.

Logga in


Lucats katalogansvariga

Katalogansvarig är en roll som tilldelas de som har ansvaret för att organisationsinformationen är korrekt och uppdaterad i Lucat. Katalogansvarig kan också ändra vissa uppgifter i de anställdas personbilder vid respektive institution, avdelning eller motsvarande. Om en anställd har förlorat sitt lösenord så kan den katalogansvariga ändra lösenordet. Kontakta katalogansvarig för din institution/avdelning eller motsvarande och kom överens om ett nytt lösenord. Du hittar katalogansvariga i Lucat på respektive institution/avdelning under rubriken Funktioner.

Logga in


Föreskrifter för inläggning av verksamma personer vid Lunds universitet i Lucat.

Ladda ner föreskrifter

 


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-01-02

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20