Lucathjälp  


För alla anställda

Personbildsuppdatering
Exportera

För katalogansvariga
Välkommen till Lucat uppdatering (hela manualen)

Sök organisation

Handledning uppdelad i kapitel
Sök person att administrera
Sökresultatsida administrera person

Redigera personsida
Skapa Ny person

Sökresultat organisation
Redigera organisation
Redigera eller skapa funktionsroll
Skapa ny funktionsroll
Redigera funktionsroll
Redigera eller skapa sidoanställning
Redigera sidoanställning

 

• Om ni får problem med Lucat och manualerna inte hjälper dig att lösa problemet, kontakta i första hand er Katalogansvarig.

Katalogansvarig på din avdelning
Sök upp din avdelning här för att finna den person som är katalogansvarig på just din avdelning.

• Alla användare kan också kontakta ServiceDesk för frågor kring Lucat, det kan gälla handhavande problem eller frågor av teknisk natur:
E-post: ServiceDesk@lu.se
Telefon: 29 000
Öppet: måndag - fredag, kl. 08.00-17.00

 


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-01-02

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20