Om kompetensutvecklingsprojektet

Under 2012 initierade sektionen Personal vid Lunds universitet ett tvåårigt projekt: Ny strategi för kompetensutveckling. Detta syftar till att främja, effektivisera och kvalitetssäkra rekrytering, personlig utveckling och professionella arbetsvillkor för medarbetare vid Lunds universitet och därmed se till att LU är en attraktiv arbetsplats.

Det finns ett antal utvecklingsområden som behöver drivas i syfte att förverkliga planen, säkerställa en effektiv administration, hög kvalitet och en fortsatt systematisk utveckling av kompetensutvecklingen.

Vision

Vår vision för hela kompetensutvecklingen är:

Kompetensutveckling för att stödja ett universitet i världsklass byggt på vilja, lust och engagemang hos alla

- genom att tillhandahålla ett tillgängligt, transparent och attraktivt koncept för kompetensutveckling

- för att förbereda medarbetare inför morgondagens utmaningar och möjliggöra insikt och kunskap som underlättar i vardagen.


En väl fungerande kompetensutveckling bidrar till att

 • underlätta för LU att uppnå visionen enligt den strategiska planen 2012-2016.
 • få en verksamhet som kan möta LU:s riskanalys.
 • de tillgängliga resurser som finns på sektionen Personal, i form av anslagna medel och övriga resurser, samordnas och utnyttjas på bästa sätt.
 • förse verksamheten med rätt kompetens på rätt plats i rätt tid.

Åtgärder, kurser och program som utvecklas inom projektets ram kommer efterhand att ingå i den reguljära verksamheten vid sektionen Personal.


Mål

Effektmål:

 • Kompetensutvecklingen stöder verksamhetsutvecklingen genom ett genomarbetat, anpassat och förankrat utbud av utbildningar, kontinuerlig utvärdering och effektmätningar i verksamheten
 • Ett sammanhållet utbud av internutbildningar finns tillgängliga för LU:s anställda
 • Anställda och chefer känner till utbudet av kurser och vet hur man hittar information och hur och var man anmäler sig
 • Lunds universitet har en kvalitetssäkrad process där kompetensutvecklingsverksamheten utvecklas kontinuerligt
 • Planering och budgetering av kompetensutvecklingen är förenklad genom flerårsplanering

 

Leveransmål (Lm) t o m 2014-12-31:

 1. 20 nya utbildningar/program är utvecklade och igång
 1. 70 befintliga kurser är genomgångna, omarbetade och kvalitetssäkrade
 1. Utvalda utbildningar som bedöms kunna ges som e-learning och som behövs ”just in time” har blivit webbutbildning/blandutbildning

 2. IT-stöd för kursadministration är utvecklat och igång
 1. Kursleveransstöd/LMS för utveckling och genomförande av mål 1, 2, 3 i integration med mål 4 är implementerat

 2. Metoder för utvärdering och kontinuerlig utveckling inklusive effektmätningar och uppföljning i verksamheten är framtagna och implementerade
 1. En ny organisation inom sektionen Personal som tar emot det som projektet levererar, som kan planera, genomföra och följa upp programmet av kurser, är etablerad
 2. En kompetensutvecklingsportal/kommunikationsplattform är framtagen


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-01-02

 

Kontakta oss som jobbar med kompetensutveckling

Hör gärna av dig till oss med idéer, tankar och förslag kring kompetensutveckling.

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20