Kontakt

Vi som jobbar med Lunds universitets gemensamma kompetensutvecklingt är knutna till sektionen Personal:

Birgitta

Birgitta Reisdal

Avdelningschef och personalutvecklare

Har särskilt ansvar för chefs- och ledarutbildningar. Projektledare för det projekt som pågår vid sektionen Personal kring kompetensutveckling. Ansvarar även för kompetensutvecklingsprocessen i stort och arbetar som konsult bland annat med MBTI (Myers Briggs Type Indicator®).

Kontakta Birgitta

Mats

Mats Hagwall

Personalutvecklare

Arbetar med kompetensutveckling av administrativ personal och ledare, samt som processledare för introduktionen av nya medarbetare. Arbetar även inom det pågående kompetensutvecklingsprojektet med att ta fram ett systemstöd för kompetensutvecklingsprocessen.

Kontakta Mats

<Jenny

Jenny Pobiega

Projektassistent

Administrerar och utvecklar kurser för medarbetare (främst administrativ personal) och arbetar inom kompetensutvecklingsprojektet med hemsidan, kursutbud och administrativa processer. Ansvarar för nyhetsbrev för internutbildare, samt är administratör på luPOD.

Kontakta Jenny

Lotty

Lotty Larson

Pedagogisk utvecklare

Arbetar med stöd och kompetensutveckling för internutbildare och ingår i kompetensutvecklingsprojektet. Fokusområden är frågor rörande flexibelt och nätbaserat lärande, övergripande frågor om kursutveckling och varierande undervisningsformer samt användning av social media, digitala redskap och resurser i olika typer av kurser. Undervisar även i högskolepedagogiska utbildningar för universitetslärare.

Kontakta Lotty

Cecilia

Cecilia Agrell

Talent Management - programledare och projektansvarig

Projektleder, utvecklar och genomför längre ledarskapsprogram för forskare, såsom ”Morgondagens forskningsledare” och Strategiska forskningsområdenas program för koordinatorer och biträdande koordinatorer, men även karriärutvecklingsprogram såsom Lunds universitets postdoktorsprogram – luPOD och Academic Traineeship. Organiserar och genomför mentorsprogram både vid LU och internationellt. Ger konsultstöd och föreläsningar om hur institutioner och forskarskolor kan lägga upp egna mentorsprogram, samt om karriärutveckling, teamutveckling, och gruppdynamik.  Ansvarar även för samordningen av LUs deltagande i U21s workshops för yngre forskare, och samordningen av LUs deltagande i EUs HR-certifieringsprogram 2012-2013.

Kontakta Cecilia

Ingrid

Ingrid Estrada-Magnusson

Personaldirektör vid Lunds universitet/chef för sektionen Personal.

Ägare av projektet Kompetensutveckling. Ser kompetensutvecklingen som strategiskt viktig för att attrahera och behålla personalen samt för att säkerställa universitetets konkurrenskraft.

Kontakta Ingrid


Tillbaka

Uppdaterad: 2015-01-16

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20