Chef- och ledarskap

Kraven ökar på ett väl utvecklat ledarskap och chefskap vid universitetet. Det gäller allt från institutioner och starka forskningsmiljöer till laboratorier och den administrativa stödverksamheten. Det finns stort behov av ett kommuni­kativt ledarskap – med förankring i universitetets vision och grundläggande värderingar – som kan visa vägen i tider av förändring. Ledare och chefer inom universitetets alla delar och på alla nivåer ska utvecklas genom utbildning och stöd. (Ur Lunds universitets strategiska plan)

För dig som är chef och ledare vid LU erbjuds kompetensutveckling genom ett flertal kurser/program beroende på om du är ny eller mer erfaren chef/ledare. Kompetensutveckling kan dock ske på flera olika sätt, se mer information under fliken Inspiration och tips.

Som chef räknas person med personal- och ekonomiansvar. Exempel på ledare kan vara forskningsledare, projektledare, gruppledare.

Nedanstående skiss visar hur kursstrukturen ser ut för chefer/ledare vid LU. Kurserna kommer att ges i tre spår - Ledarskap (den s k Ledartrappan), Chefskurser och Valbara kurser. Klicka på bilden för att göra den större.

För nya chefer/ledare finns ett rekommenderat kurspaket bestående av steg 2 ("Ny som ledare") i den s k Ledartrappan samt de fyra chefskurserna (Arbetsrätt, Arbetsmiljö, Lag och rätt, Ekonomi). Är du chef sedan tidigare kan du istället för steg 2 i Ledartrappan gå steg 3 ("Erfaren ledare") samt chefskurserna (i den mån du inte har dessa sedan tidigare eller om du vill uppdatera dina kunskaper).


Mer om Ledartrappan

Mer om chefskurserna

Pågående projekt inom ledarskapsutveckling

PA-Online

Som ett stöd för dig som chef finns PA Online. PA-Online är en webbaserad personaladministrativ handbok med syfte att underlätta och effektivisera arbetet med personalfrågor inom Lunds universitet.


Du når PA-Online här

 

 


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-01-02

 

Kontakta oss som jobbar med kompetensutveckling

Hör gärna av dig till oss med idéer, tankar och förslag kring kompetensutveckling.

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20