Presentationsmaterial

Följande broschyrer finns att beställa i fysiska exemplar, de flesta genom Eva Andersson (se kontaktinfo till höger), i annat fall finns kontaktinformation under respektive broschyr.

Presentationsbroschyr 2014

Presentationsbroschyr 2014

Samtliga länkar nedan öppnas i nytt fönster.

Svensk version:
PDF 1,1 MB
Bläddringsbar PDF på issuu.com

Engelsk version:
PDF 1,1 MB
Bläddringsbar PDF på issuu.com


_________________________________________

omslag folder

Folder Kultur- och museiverksamheterna,
Lunds universitet


Foldern på svenska
(PDF 1,7 MB – Öppnas i nytt fönster)

Foldern på engelska
(PDF 1,7 MB – Öppnas i nytt fönster)


_________________________________________

innovationsbroschyr

Innovationsbroschyr


Innovationsbroschyren på svenska
(PDF 707 kB – Öppnas i nytt fönster)

Innovationsbroschyren på engelska
(PDF 713 kB – Öppnas i nytt fönster)

Beställ genom Malinee Granhof


_________________________________________

omslag innovationsbroschyr

Innovationsbroschyr 2011


Innovationsbroschyr (på engelska)
(PDF 4,7 MB – Öppnas i nytt fönster)

Beställ genom Malinee Granhof


_________________________________________

omslag innovationsbroschyr

Strategisk plan 2012-2016


Strategisk plan 2012-2016, svensk
(PDF 7,1 MB – Öppnas i nytt fönster)


Strategisk plan 2012-2016, engelsk
(PDF 7,1 MB – Öppnas i nytt fönster)


_________________________________________

omslag research for the future

reSEARCH for THE FUTURE

reSEARCH for THE FUTURE, svensk version (PDF 2,6 MB – Öppnas i nytt fönster)


_________________________________________

Institutionskarta

Institutionskarta

Karta över Lunds universitets institutioner. För beställning, se kontaktuppgifter i högerspalten.

________________________________________

LU inspirationsmagasin


Inspirationsmagasin för studenter 2013/2014

Beställ inspirationsmagasinet

Bläddra i Inspirationsmagasinet 
(Nytt fönster)


Tillbaka

Innehållsansvarig: Nina Dahlström
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2014-11-03

Kontaktinformation

Tel:
+46 46 222 7010

E-post:
Eva.Andersson@kommunikation.lu.se

Glöm inte att ange namn och adress när du beställer. Ange även institution eller motsvarande om du beställer internt.

_______________________

Beställ utbildningskataloger

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20