Profilerande text om Lunds universitet

 

Nedanstående profiltext är ett slags minsta gemensamma nämnare som beskriver Lunds universitet. Texten är godkänd av rektor och uppdateras vid behov. Texten ska åtföljas av hänvisning till www.lu.se, eller www.lunduniversity.lu.se. Den är baserad på fakta.

Profiltexten används på informationsmaterial, inledande webbtexter, annonser, platsannonser, längst ned i pressmeddelanden, osv. Den finns i tre versioner med varierande längd.

Ladda ner profiltext

I bildbanken finns dokumentet Universitetsgemensamma budskap som innehåller texter, fakta och argument som stöd till dig som vill berätta om Lunds universitet.

www.lu.se/bildbank


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-04-11

Kontaktinformation

grafiskprofil@kommunikation.lu.se

Maria Wendel
maria.wendel@kommunikation.lu.se 
046-222 70 07

Petra Francke
petra.francke@kommunikation.lu.se 
046-222 03 16

Anna Johnsson
anna_v.johnsson@kommunikation.lu.se 
046-222 71 49

Clyde Lange
clyde.lange@kommunikation.lu.se 
046-222 74 70

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20