Presskonferens och journalistseminarier


Om du har en stor nyhet kan det i undantagsfall vara bra att hålla en presskonferens i samband med att man skickar ut ett pressmeddelande.

En presskonferens bör äga rum ganska tidigt på dagen, gärna någon gång mellan 10 och 14. Endast några få från verksamheten bör vara med. (Det kan bli en ganska obekväm situation om det kommer en ensam journalist och det sitter tio professorer på rad och informerar.) Räkna med en timme, så att journalisterna hinner ställa frågor och göra enskilda intervjuer för radio och TV.

Även då man håller presskonferens bör man förbereda ett pressmeddelande som kan delas ut vid mötet och också skickas ut till medier som inte var med vid presskonferensen. Tänk gärna på bildmässiga förhållanden vid eller i anslutning till presskonferensen (någon miljö dit man kan ta en fotograf).

Informatörer anordnar ibland också journalistseminarier och tar gärna emot förslag på ämnen.

Tänk också på att du kan bjuda in journalister till egna arrangemang.

Kontakta en informatör inom din fakultet eller Kommunikationsavdelningen

 

 


Tillbaka

Innehållsansvarig: Anna Johansson
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2014-01-02

Relaterad information

Om du behöver råd och stöd, kontakta Kommunikations- avdelningen eller informatören inom din egen del av organisationen:

Kontaktinformation

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20