Bildbank


Bilder är starka budskapsbärare och bidrar i hög grad till Lunds universitets varumärke. De bör därför alltid hålla hög kvalitet, både tekniskt och innehållsmässigt.

I universitetets bildbank finns mer än 10 000 bilder, fria att använda i informations- och marknadsföringsmaterial där Lunds universitet är avsändare. Utbudet fylls ständigt på.

I bildbanken finns mer information kring hur du får använda bilderna. Ange alltid fotografens namn i anslutning till bilden.

www.lu.se/bildbank


Tillbaka

Innehållsansvarig: Nina Ransmyr
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2014-01-02

Kontaktinformation

grafiskprofil@kommunikation.lu.se

Maria Wendel
maria.wendel@kommunikation.lu.se 
046-222 70 07

Petra Francke
petra.francke@kommunikation.lu.se 
046-222 03 16

Anna Johnsson
anna_v.johnsson@kommunikation.lu.se 
046-222 71 49

Clyde Lange
clyde.lange@kommunikation.lu.se 
046-222 74 70

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20