Att göra presentationer, trycksaker, webbpuffar och annonser


Avdelningen Kommunikation ger dig råd och stöd när det gäller grafisk profil, bildbanken och trycksaker.

 

Grafisk profil
Vi ger gärna råd och stöd i hur du använder vår logotyp, typsnitt, färger etc för att ge en stark och tydlig bild av Lunds universitet.

Till manualen för grafisk profil 
Om du har frågor om universitetets grafiska profil, kontakta Maria.Wendel@kommunikation.lu.se

 

Bildbank
Vi hjälper dig gärna med tips kring bildanvändning eller användning av bildbanken; vi kan också lotsa dig vidare till en fotograf om vi inte har de bilder du behöver.

Gå till bildbanken: www.lu.se/bildbank
Om du har frågor om universitetets bildbank, kontakta Petra.Francke@kommunikation.lu.se

 

Trycksaker
Behöver du hjälp med att göra trycksaker kan vi vara länken till den byrå som kan hjälpa dig.

Om du har frågor om trycksaker, kontakta Petra.Francke@kommunikation.lu.se

 

 


Tillbaka

Innehållsansvarig: Nina Ransmyr
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2014-09-09

Kontaktinformation

grafiskprofil@kommunikation.lu.se

Maria Wendel
maria.wendel@kommunikation.lu.se 
046-222 70 07

Petra Francke
petra.francke@kommunikation.lu.se 
046-222 03 16

Anna Johnsson
anna_v.johnsson@kommunikation.lu.se 
046-222 71 49

Clyde Lange
clyde.lange@kommunikation.lu.se 
046-222 74 70

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20