Kalender

Övergripande kommunikationsaktiviteter maj-december 2012

 

Aktiviteterna nedan är ett urval av de övergripande kommunikationsaktiviteterna för 2012. Kommunikationsavdelningen, Externa relationer, Innovation och Development Office (fd Fundraising) har bidragit till kalendern.

Maj

• Mindre nationella mässor. Målgrupp: potentiella studenter.

• 11 maj: Manusstopp för LUM nr 5. Målgrupp: anställda och övriga intresserade.

• Internationella studentbroschyren – slutkorr och fotografering. Planering för höstens events och marknadsföring. Målgrupp: potentiella internationella studenter.

• Internationella programblad uppdateras. Målgrupp: potentiella internationella studenter.

• Internationella events med alumni + antagna studenter. Löpande uppdateringar och info för antagna, internationella studenter pågår under hela våren. Målgrupp: potentiella internationella studenter.

• Avskedsmingel för vårens utbytesstudenter och internationella studenter. Marknadsföring av masterprogram + alumnverksamheten. Målgrupp: potentiella internationella studenter.

• Fakta och Siffror 2012 tryckt och klar. Målgrupp: allmänhet, gäster, andra universitet, samarbetspartners.

• Powerpointmall uppdaterad efter ny grafisk profil.

• Baspresentationer om LU på sv och eng, uppdaterade. Målgrupp: alla.

Juni

• 1 juni: LUM 5 kommer ut. Målgrupp: anställda och övriga intresserade.

• Internationella studentbroschyren i tryck. Målgrupp: potentiella internationella studenter.

• Slutet av juni: Utkast till övergripande budskapsstrategi för Lunds universitet framtaget.

• Nya mallar i Indesign framtagna: annonser och platsannonser, magasin, avhandlingar, publikationsserier, vetenskapliga posters och affischer.

Juli

• 1-8 juli: Lunds universitet medverkar i Almedalsveckan. Målgrupp: politiker, näringsliv, allmänhet.

Augusti

• Development Office (fd Fundraising) tryckta beskrivningar av sex starka forskningsområden/-paraplyer är klara. Målgrupp: Potentiella donatorer.

• Plan för fundraisingkampanjen inför 350-årsjubileet är klar med namn, övergripande tema och material. Målgrupp: Potentiella donatorer.

• 24 augusti: Manusstopp för LUM nr 6. Målgrupp: anställda och övriga intresserade.

• Internationella studentbroschyren levereras och mässor/events i Indien. Målgrupp: potentiella internationella studenter.

• Presentation av medieanalys Q2. Målgrupp: Presskommunikatörer internt.

September

• 13-14 september: Innovation in Mind, www.innovationinmind.se. Målgrupp: innovationsintresserade.

• 14 september: LUM 6 kommer ut. Målgrupp: anställda och övriga intresserade.

• 27 september: Manusstopp för LUM nr 7. Målgrupp: anställda och övriga intresserade.

• Program- och kurskatalog klar.

• Mässor för potentiella studenter i USA och Kanada. LUBAS uppdateras med all programinfo inför höstens ansökningsperiod. Studenttävlingar i USA/Kanada pågår?

• Professorsinstallationsbroschyr 1 tas fram. Målgrupp: professorerna, gäster och deltagare.

Oktober

• 12 oktober: LUM 7 kommer ut. Målgrupp: anställda och övriga intresserade.

• 24 oktober: AIMday (Academy Industry Meeting) - ett forum för kunskapsutbyte mellan forskare och industrirepresentanter, www.luis.lu.se

• 29 oktober: Manusstopp för LUM nr 8. Målgrupp: anställda och övriga intresserade.

• Slutet av oktober: Inspirationsbroschyren klar. Målgrupp: potentiella studenter.

• Mässor för potentiella studenter i Kina, USA, Indien, Turkiet samt ev Ryssland/Ukraina.

• Enkät med nyanlända, internationella studenter.

• Internationella ansökningsomgången inför ht 2013 öppnar.

• Presentation av medieanalys Q2. Målgrupp: Presskommunikatörer internt.

• Professorsinstallationsbroschyr 2 tas fram. Målgrupp: professorerna, gäster och deltagare.

November

• 8-10 november: Göteborgsmässan. Målgrupp: potentiella studenter.

• 13, 20 och 27 november: Informationsdagarna. Målgrupp: potentiella studenter.

• 16 november: LUM 8 kommer ut. Målgrupp: anställda och övriga intresserade.

• 27 november: Manusstopp för LUM nr 9.

• 29-30 november: Stockholmsmässan. Målgrupp: potentiella studenter.

• Fortsatt internationella rekryterings- och marknadsföringsevent. Målgrupp: potentiella internationella studenter.

December

• 5 december: Malmömässan. Målgrupp: potentiella studenter.

• 14 december: LUM 9 kommer ut. Målgrupp: anställda och övriga intresserade.

• Avskedsmingel för Internationella studenter och utbytesstudenter. Marknadsföring av masterprogram + alumnverksamheten.


Tillbaka

Innehållsansvarig: Jonas Andersson
Frågor om webbplatsen: Webbavdelningen
Ansvarig sektion: Kommunikation

Uppdaterad: 2014-01-02

Relaterad information

Om du behöver råd och stöd, kontakta Kommunikations- avdelningen eller informatören inom din egen del av organisationen:

Kontaktinformation

 

 

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20