Upphovsrätt


Den som skriver till exempel en bok eller en artikel är upphovsman till ett litterärt verk och har upphovsrätten till verket. Upphovsrätt tillkommer från början alltid en fysisk person, en upphovsman, och innebär att denne har ensamrätt att bestämma över användningen av verket. Regler om detta finns i upphovsrättslagen (SFS 1960:729). En kort översikt över upphovsrätt och avtal om upphovsrätt finns i
nedanstående PM.

 

Upphovsrätt (PDF 33 kB - Nytt fönster)

 

Publicering


Juridiska avdelningen, Universitetsbiblioteket och Juridiska institutionen har tagit fram förslag till informationsmaterial och avtalsmallar som kan ansvändas av författare vid Lunds universitet vid publicering av artiklar i tidskrifter.

Alla avtal når du genom länkarna nedan. Dokumenten är i PDF-format och kräver att du har Acrobat Reader installerat på din dator.

Allmän inledning till samtliga avtal och anvisningar 
Modellavtal författare - förlag 
Anvisningar till modellavtal mellan författare och förlag 
Modellavtal författare - Lunds universitet 
Anvisningar till modellavtal mellan författare och Lunds universitet 

Rätt att kopiera

 

Fri kopiering

Författningar, beslut av myndighet, yttrande av svenska myndigheter och officiella översättningar av nämnda verk omfattas inte av upphovsrätt och kan alltså fritt kopieras.

För undervisning

Huvudregeln är att man inte får använda ett verk utan upphovsmannens tillstånd, utom när det gäller kopiering för privat bruk eller andra särskilt lagreglerade fall. Alltså får man inte heller kopiera böcker eller andra verk för att använda på arbetsplatsen. Detta gäller också på universitetet.

Just undervisningsområdet har ett stort behov av att kopiera. Därför finns ett särskilt avtal (kopieringsavtalet) mellan universitetet och organisationen Bonus Copyright Access (tidigare Bonus Presskopia). Det nya avtalet började gälla 1 januari 2014 och innehåller en rad nyheter. Bland annat omfattar det nya avtalet såväl studenter som lärare och avtalet ger även utökade möjligheter till att kopiera och dela material digitalt för undervisning. Lärare och studenter får kopiera och dela från såväl svenska som utländska offentliggjorda verk men avtalet ger däremot inte rätt att kopiera (ladda ner, spela in, etc.) rörlig bild och inspelade verk. Är det så att högskolan eller universitetet behöver kopiera eller dela upphovsrättsligt skyddat material utöver vad som tillåts enligt avtalet får tillstånd sökas hos den som har upphovsrätt till materialet. 

För mer ingående information om avtalet och dess villkor, se:

Allmänna villkor fr.o.m. 2014 – Högskolor och universitet

Broschyr - Högskoleavtalet

Lathund - Högskoleavtalet


Tillbaka

Sidansvarig: Hanna Stam 
Frågor om webbplatsen: Michael Sellers 
Ansvarig sektion: Ledningsstöd  

Uppdaterad: 2014-05-14

Kontaktinformation

Juridik

Tel:
+46462227641

E-post:
carl.petersson@legal.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20