Juridik


På dessa sidor hittar du information om:

  • hur du ska göra när någon begär att få ta del av en handling eller av uppgifter vid universitetet
  • avtal
  • hantering av personuppgifter
  • upphovsrätt

Juridiska avdelningen vid sektionen Ledningsstöd erbjuder juridisk rådgivning och juridiskt stöd till universitetets verksamheter inom framför allt följande områden:

  • allmän förvaltningsrätt
  • högskolerätt, inklusive universitetets lokala regelverk
  • avtalsrätt och immaterialrätt

Vid avdelningen finns universitetets personuppgiftsombud.

Rättsområden som hanteras vid andra avdelningar inom förvaltningen vid Lunds universitet:

Arbetsrätt/personalärenden - sektion Personal
Offentlig upphandling - sektion Ekonomi, Inköp och upphandling
Hyresrätt - sektion Byggnad, IT och Service, LU Byggnad
Stiftelserätt och donationsfrågor - Sektion Ekonomi, Stiftelseförvaltning

 


Tillbaka

Sidansvarig: Hanna Stam 
Frågor om webbplatsen: Michael Sellers 
Ansvarig sektion: Ledningsstöd  

Uppdaterad: 2014-10-15

Kontaktinformation

Annette Nilsson
Chefsjurist 

Tel:
+46 46-2227178

E-post:
annette.nilsson@rektor.lu.se 

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20