Bra att veta vid fakturahantering och rekvisitioner


Kundfakturor ställs ut i ekonomisystemet Orfi, medan leverantörsfakturor kommer elektroniskt via Lupin. Rekvisitioner av bidrag hanteras separat. Internfakturor skickas elektroniskt via Orfi.

Lunds universitets bankinformation (32 kB) 
Lund University Banking Information (31 kB) 

Leverantörsfakturor

Lupin - inlogg (öppnas i nytt fönster)

Information om Lupin 

Fakturaadress:
Lunds universitet
Namn på inst/avd
Box 188
221 00 Lund

Organisationsnummer:
202100-3211

VAT-nr:
SE202100321101

Vårt momsregistreringsnummer ska användas vid beställning av varor och tjänster från andra EU-länder. Numret anges utan mellanslag.

Referens:
Beställarens för- och efternamn ska stå som referens på fakturan, ex. Lars Larsson. Om det vid beställningen har angetts ett ordernummer (LU följt av 8 siffror) eller abonnemangsnummer ska även detta framgå av fakturans första sida.

Betalningsvillkor till leverantör:
30 dagar netto om inget annat avtalats (undantagsfall).

Valutor vid utbetalning:
De valutor som kan användas är: AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK och USD.

Fakturakrav, sammanfattning:
Mer information om vilka krav Lunds universitet ställer på leverantörsfakturor finns här:

Att beställa manuellt (Inköpsportalen - Nytt fönster)

I EA-handboken finns sammanställt vad som gäller vid inköp och leverantörsfakturahantering:
EA-handboken, kapitel 3 Inköp - leverantörsfakturor

Kundfakturor

Orfi - inlogg (öppnas i nytt fönster)

Orfi - manual

Uppdrag och avgifter ska faktureras, medan bidrag rekvireras (se nedan).

Numera använder sig många kunder av skanning och kräver därför speciella referenser och faktureringsadresser. Dessa finns sammanställda på ekonomiportalen:
Till speciella faktureringsadresser

Elektroniska fakturor skickas till samtliga statliga myndigheter och en del andra organisationer eller företag. Då måste referensen anges på ett bestämt sätt. Dessa referenser finns sammanställda här:
E-fakturakunder 

Betalningsvillkor till kund:
30 dagar netto. Från förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen, d v s gällande referensränta + 8 procentenheter.

För mer information om vad som gäller vid kundfakturering, se EA-handboken:
EA-handboken, kapitel 4 Försäljning - kundfakturering

Rekvisitioner

Bidrag får inte faktureras, utan skrivs som ett vanligt dokument. När bidraget kommer in till universitetet bokas det ut via utredningskontot i Orfi. Vid vidareförmedling av bidrag till annan organisation skickas underlagen till sektionen Ekonomi för registrering i Orfi. I EA-handboken finns mer instruktioner för detta:
Kapitel 5 Inbetalningar/bidrag (öppnas i nytt fönster) 

Konton för inbetalningar:
PlusGirokonto 1 56 50 - 5
Bankgironummer 5051-4728 (svenska inbetalningar)
Swedbank kontonummer : 8901-1, 924 358 512-3 (utländska inbetalningar)
Swedbank bankkonto: (EU-medel) kontakta sektionen Ekonomi

För information om IBAN och BIC/SWIFT, samt hur och när dessa konton används – se EA-handboken:

Avsnitt 5.1.3 Inbetalningsvägar (öppnas i nytt fönster)
Avsnitt 5.1.4 Inbetalning av EU-medel (öppnas i nytt fönster)

Internfakturor

Internfakturor mellan olika avdelningar och institutioner vid universitetet skickas i Orfi:
Orfi-manual, internfakturor (PDF, 895kB, nytt fönster)

Tips: En lista över universitetets kostnadsställen kan beställas i Huvudboken. Gå till Standardrapporter och välj "Lista kodsträngsdelar". Ange parametrarna Kodsträngsdel: Kostnadsställe och intervallet 0 - 999999.

Se även kapitel 6 i EA-handboken:
EA-handboken, kapitel 6 Interna transaktioner (öppnas i nytt fönster)

 

 


Tillbaka

Sidansvarig: infomaster@eken.lu.se  
Webbansvarig: webmaster@eken.lu.se 
Ansvarig sektion: Ekonomi

Uppdaterad: 2014-12-29

Kontaktinformation

Kontakta sektionen Ekonomi för frågor kring fakturahantering:

Postadress
Lunds universitet
Sektionen Ekonomi
Box 117
221 00 Lund

Besöksadress
Paradisgatan 5C

Internpost
Hämtställe 31

Vem kan jag kontakta vid frågor om ekonomi? A-Ö-lista (PDF, 67 kB, nytt fönster) 
Servicetelefon och öppettider (PDF, 45 kB, nytt fönster)

Relaterad information
Utbildning

Det finns flera utbildningar för medarbetare om faktura- och rekvisitionshantering vid universitetet. Mer information om kursen och om hur du anmäler dig finns på Kompetensportalen (logga in med ditt lucat-id). Välj kurser för medarbetare och kategori Ekonomi i kurskatalogen:

Gå till Kompetensportalen

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20