LUPP

LUPP, Lunds universitetets Projekt Portal, är ett uppföljningsverktyg. Verktyget är inriktat på externfinansierade projekt, man ser inkomster och utgifter och ”hur mycket pengar som finns kvar” (tillgängligt belopp).

Alla anställda vid Lunds universitet har tillgång till informationen. Målsättningen har varit att erbjuda projektledare och andra tillgång till ekonomisk information utan att gå den mera krångliga vägen via Orfi.

Du loggar in på LUPP från webben genom att gå in på portal.adm.lu.se och logga in med Din LDAP-identitet (samma som för webmail). Därefter väljer Du vilket område/vilket kostnadsställe/vilken/vilka aktiviteter som Du vill ha information om. Verktyget är självinstruerande och mycket lätt att hantera. När Du en gång gjort ett val så sparas information om Ditt val så nästa gång Du loggar in får Du automatiskt upp den/de förvalda aktiviteterna. Naturligtvis går det bra att när som helst lägga till eller ta bort val.
Klicka här för att komma till Lunds universitets administrativa portal

I LUPP finns uppgifter från 1 jan 2003, för 2003 är uppgifterna ackumulerade saldon medan för 2004 finns uppgifterna på transaktionsnivå. För projekt som påbörjades före 1 jan 2003 måste man komplettera med uppgifter från gamla Orfi (version 10.7) för att få en helhetsbild.

I LUPP kan Du se

  • tillgängligt belopp (hur mycket pengar finns kvar?)
  • transaktioner (för 2004) även från Primula
  • saldorapport uppställd efter t ex EUs eller Vetenskapsrådets återredovisningsmall

Information kan tas ut för enskilda aktiviteter eller ett antal aktiviteter som summeras ihop. Det är också möjligt att lägga in en projektbudget som utfallet sedan jämförs med.

Det är dock viktigt att hålla i minnet att LUPP är inriktat på uppföljning av projekt. Vill man istället se sin ekonomiska information uppdelat på räkenskapsår, med periodiserade belopp och intäkter och kostnader istället för inkomster och utgifter, är det verktygen Orfi och Kuben som blir aktuella.


Tillbaka

Sidansvarig: infomaster@eken.lu.se  
Webbansvarig: webmaster@eken.lu.se 
Ansvarig sektion: Ekonomi

Uppdaterad: 2014-01-02

Kontaktinformation

Frågor om LUPP
Sektionen Ekonomi
Inbetalningar och redovisning
redovisning@eken.lu.se 

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20