Kontering lokalkostnader 2012

April 2012:

Information LKK 2012
Instruktion för kontering och budgetering av lokalkostnader (192 kB - Nytt fönster)

Oktober 2012:

Information om Kontering, budgetering och redovisning av lokalkostnader 2013

Uppdelningen i direkta och indirekta lokalkostnader syftar till att få en mer rättvisande redovisning. Rapporterna nedan är framtagna för att underlätta fördelningen av lokalkostnaderna i budgetarbetet. Ifyllda rapporter återrapporteras till LU Byggnad och utgör underlag för fördelningen när internhyra debiteras.


Nedan följer en kortare information om hur rumsrapporterna ska användas.

Rumsrapporter

  • Nedan finns en rumsrapport för respektive område (egen fil för KC). Rapporten är baserad på samma beräkning som den första versionen av hyresbudgeten för 2012 (utskickad i september).
  • Rapporten är formaterad som en tabell där man kan filtrera på alla kolumner.
  • Respektive institution gör ett urval i rapporten på sitt/sina kst och får då en förteckning på de rum som ingår i lokalupplåtelsen och för vilka internhyra debiteras varje månad.
  • Förslagsvis sparar man ner en kopia på de egna rummen och använder den för de vidare beräkningarna.
  • Nästa steg är att bland dessa rum identifiera dem som tillhör den egna stödverksamheten.
  • Vissa rum av gemensamhetskaraktär har redan fått v-gren 91.
  • Alla rum som saknar v-gren är markerade med grönt i fältet för v-gren.
  • När genomgången är klar har alla rum kopplade till stödverksamheten värdet 91 i kolumnen för v-gren.
  • Med uppdelning erhålls nu en summa för stödverksamhetens lokalkostnader och en för direkta lokalkostnader.

Rapporterna öppnas i nytt fönster.

EHL (194 kB) 
Humaniora och teologi (314 kB) 
Juridik (89 kB) 
Konst, musik och teater (170 kB) 
LTH (exkl KC) (796 kB) 
Medicin (735 kB) 
N fak (exkl KC) (485 kB) 
Samhällsvetenskap (264 kB) 
Kemicentrum (335 kB) 
USV (249 kB) 

 

Var finns våra rum?

WEBUTFO är en del av facilitysystemet Space Manager och visar ritningar för alla registrerade upplåtelser inom LU. Via urval bland brukare (= kostnadsställe) borrar man sig ner; Stad/Kvarter/Byggnad/Våningsplan (t ex LUND / PARADIS / BYRÅLOGEN / 03).

Länken till WEBUTFO visar en ögonblicksbild från databasen och kommer av den anledningen enbart finnas tillgänglig under en begränsad tid.

Länk till WEBUTFO

Användarnamn och lösenord får du genom att logga in med ditt Lucat-ID på:

http://a0063.srv.lu.se/inloggwebutfo/ 

 


Tillbaka

Sidansvarig: infomaster@eken.lu.se  
Webbansvarig: webmaster@eken.lu.se 
Ansvarig sektion: Ekonomi

Uppdaterad: 2014-01-02

Kontakt/support

Om lokalkostnader och rumsrapporterna
Sara van Lunteren
sara.van_lunteren@bygg.lu.se 
tel 24759

Jan Aldoson
jan.aldoson@bygg.lu.se 
tel 20467

Om redovisningsmodellen
redovisning@eken.lu.se 
tel 24600

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20