Frågor och svar om bokslut 2009


Vilket resultat har Lunds universitet 2009?
Bokslutet för 2009 visar ett rekordstort överskott på 450 mnkr, varav 125 mnkr från grundutbildning och 325 mnkr från forskning och forskarutbildning.

Hur kommer det sig att vi har ett så stort överskott?
Lunds Universitet har under 2009 fått mycket mer intäkter inom både forskning och utbildning och utbyggnaden av verksamheten har inte hängt med i samma takt. Det handlar om att vi ska anställa fler lärare och forskare, investera i lokaler och utrustning. Det är svårt att ställa om från att ha haft flera år med sparbeting till att nu kraftigt expandera verksamheten. För en stor verksamhet som Lunds universitet krävs det inte så stort resultat hos varje institution (kostnadsställe) för att det sammantaget ska bli omfattande belopp.

Är det bra att vi går med så mycket plus?
Nej, våra pengar ska användas till att bedriva verksamhet och inte för att göra ett stort plusresultat.

Var i organisationen har överskottet uppkommit?
De tre största överskotten finns på Medicinska fakulteten (135 mnkr), LTH (94 mnkr) och naturvetenskapliga fakulteten (88 mnkr). Övriga står för 133 mnkr.

Får universitetet behålla pengarna och vad kan de i så fall användas till?
Ja, det finns inte längre några regler som gör att vi inte får behålla pengarna, men det finns alltid en risk att regeringen kräver att få tillbaka anslagsmedlen.

En stor del av pengarna är tänkta för medfinansiering i pågående projekt, men de statliga redovisningsreglerna gör att vi inte kan periodisera dem. När man periodiserar så tar man hänsyn till om det har kommit in pengar ett år men som ska användas i framtiden och dessa påverkar då inte årets resultat.

Kan överskottet användas till att fylla hål på institutioner och avdelningar som har ett underskott?
Ja, men ett sådant beslut måste fattas av dem som har beslutanderätt över pengarna.

Resultatet har visat på stort överskott flera år i rad, vad kan universitetet göra för att ändra på den situationen?
Vi tror att en viktig åtgärd är att skapa goda planeringsförutsättningar så att man vågar anställa och investera.

Vi måste också förbättra vår styrning och uppföljning. Prognoserna måste förbättras och detta kommer att diskuteras på kommande dekanmöten och på universitetsstyrelsens sammanträde den 19 februari.

Vi har också stora förväntningar på oss när det gäller attraktiva studiemiljöer, campusutveckling, topprekryteringar och infrastruktur som bl.a. MAX IV och ESS varför det också kan vara en fördel att vi har en stark ekonomi.

.


Tillbaka

Innehållsansvarig: Jonas Andersson
Frågor om webbplatsen: Webbavdelningen
Ansvarig sektion: Kommunikation

Uppdaterad: 2014-01-02

Kontakt

Elisabeth Pupp
Avdelningschef,
Budget och uppföljning,
sektionen Ekonomi

046-2227116

Elisabeth.Pupp@eken.lu.se  

 

 

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20