Effektivisering och kvalitetsökning i ekonomiprocesserna

Uppdrag till sektionen Ekonomi

  • Identifiera och prioritera förbättringsmöjligheter för en mer rationell ekonomihantering med tillräckligt hög kvalitet.

Åtgärder

  • Områdesekonomgruppen med representanter från sektionen Ekonomi har organiserat workshops med institutions- och områdesekonomer i syfte att kartlägga problemområden och identifiera och prioritera förbättrings- och effektiviseringsområden inom det ekonomiadministrativa arbetet. Processkontoret har anlitats som stöd i arbetet.
  • Områdesekonomgruppen med representanter från sektionen Ekonomi har analyserat och prioriterat det som framkommit vid nämnda workshops.
  • I samverkan mellan nivåerna ska ett arbete bedrivas med ett antal prioriterade problemområden. Dessa ”miniprojekt” kan ledas av områdesekonomer, institutionsekonomer eller någon från sektionen Ekonomi.

Mål

  • Enade och dokumenterade arbetssätt.
  • Effektivt resursutnyttjande inom och mellan nivåerna.
  • Långsiktig rationalisering i syfte att frigöra tid för mera kvalificerade eller nya arbetsuppgifter inom ekonomiområdet.

Ansvariga

  • Sektionschef sektionen Ekonomi
  • Kanslichef LTH och S

Workshops våren 2010

Under våren 2010 har workshops hållits med institutions- och områdesekonomer. Nedan sammanställs de problemområden som identifierats:

Sammanställning problem (77 kB) - Nytt fönster 
Identifierade problem (114 kB) - Nytt fönster 


Tillbaka

Sidansvarig: infomaster@eken.lu.se  
Webbansvarig: webmaster@eken.lu.se 
Ansvarig sektion: Ekonomi

Uppdaterad: 2014-01-02

Kontaktinformation

Postadress
Lunds universitet
Sektionen Ekonomi
Box 117
221 00 Lund

Besöksadress
Paradisgatan 5C

Internpost
Hämtställe 31

Vem kan jag kontakta vid frågor om ekonomi? A-Ö-lista (67 kB)

Servicetelefon - telefonträd (45 kB)

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20