Budget och prognos

EOS används av samtliga fakulteter i samband med budget- och prognosarbete.

Budgeten arbetas fram med hjälp av sex olika uppgifter, medan prognosen endast bygger på fyra uppgifter. I prognosen erhålls föreslagna värden som hämtas från budgeten (prognos 1) alternativt från tidigare prognoser.

Fördjupad information

På Ekonomiportalen kommer information och handledning för budgetarbetet att samlas. Där kommer även mer material om EOS att publiceras.

Ekonomiportalen/Budget

EOS Budget- och prognosmanual finns här:

Ekonomiportalen/EOSTillbaka

Sidansvarig: infomaster@eken.lu.se  
Webbansvarig: webmaster@eken.lu.se 
Ansvarig sektion: Ekonomi

Uppdaterad: 2014-01-02

Relaterad information

Läs mer på Ekonomiportalen:

Budget och prognos 
Verktyget EOS 

Kontaktinformation

Sektionen Ekonomi

Budget
servicedesk@ldc.lu.se  

Kontakta oss A-Ö (67 kB)

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20